Om os

Borgen Communications & Public Affairs er et lille kommunikationsbureau med omfattende erfaring inden for strategisk virksomhedskommunikation, finansiel kommunikation, politisk interessevaretagelse og krisekommunikation. Vi fokuserer helt bevidst på disse discipliner, fordi vi mener, at det er her vi har en særlig ekspertise. Såfremt der er behov for andre kommunikationsydelser, har vi mulighed for at levere dette via betroede samarbejdspartnere.

Afsættet for vores rådgivning er, at det skal skabe værdi for dig og din virksomhed. Kommunikation der ikke fører til resultater, er bare kommunikation. Derfor tilrettelægger vi al vores rådgivning og vores ydelser efter, at de skal føre til resultater, der skaber værdi for dig og din virksomhed. Derfor vil et samarbejde med os altid blive håndteret af Karsten Anker Petersen – både i indledende drøftelser og i opgaveløsningen. Det tror vi på, giver den bedste og mest tillidsfulde relation.

Vi løser opgaver af forskellig kompleksitet og størrelse. Men væsentligst for os er, at vi mener det med værdi helt alvorligt. Derfor aftaler vi honorar afhængigt af, hvad vi i fællesskab vurderer, der er behov for.

Vi står naturligvis altid til rådighed for en uforpligtende samtale. Vi behandler alle vores kunderelationer med absolut diskretion.

Venlig hilsen

Karsten Anker Petersen
CEO og ejer
Karsten er uddannet cand. merc.
i strategi, organisation og ledelse
fra CBS. Han har været kom-
munikationschef i Danske Slagterier
og Landbrug & Fødevarer på Axel-
borg, i DONG Energy og i Nets, hvor
han var ansvarlig for al
kommunikation ved selskabets børs-
notering i 2016. Derudover har han
været særlig rådgiver for tidligere
klima- og energiminister, Lykke Friis.

Email: karsten@BorgenCom.com
Mobil: +45 5382 1754