Krisekommunikation – en holdbar vej ud af krisen

Hos Borgen Communications & Public Affairs har vi prøvet lidt af hvert inden for krisekommunikation. Vi har erfaring med direktørafskedigelser, der granskes grundigt af medierne, kritiske afsløringer i dybdeborende TV-programmer og sager, hvor virksomheder fanges i krydsfeltet mellem kommercielle og politiske interesser. Vi rådgiver altid med viden om, at mediekriser er komplekse. Der er næsten aldrig en enkel vej ud af krisen, bl.a. fordi der ofte er mange forskellige interessenter og modsatrettede hensyn, der skal håndteres. Vi hjælper jer med at identificere en kommunikationsmæssig holdbar vej ud af krisen, vel vidende at det har afgørende værdi for jer at kunne fastholde gode relationer til en række stakeholdere, når krisen er overstået.